Back to top

چگونه میزبان یا میزبانان را بیابیم و برای مهمان شدن درخواست کنیم؟ (فقط برای اعضا میسر است)

 

 این ویدیو کلیپ کل روال را نشان می دهد.

 

 

پس از ورود به سایت ، به صفحه اصلی بروید. نقشه موجود در آن صفحه یک نقشه گوگل است . می توانید با موشواره  آنرا حرکت داده و مکان دلخواهتان را پیدا کنید و یا از امکانات جستجو که در سمت چپ صفحه قرار گرفته است استفاده کنید.
·         جستجو بر اساس نام یا آدرس ایمیل : بهتر است بجای تمام نام ،  قسمتی از نام مورد نظر را وارد کنید . بطور مثال اگر بدنبال یافتن "علی  فرض ادگان" هستید بهتر  است "فرض"  را تایپ کنید. زیرا ممکن است او نامش را بصورت "علی فرضاد گان" یا "علی فرضاده گان" و یا حتی "علی فرض  ادگان" وارد کرده باشد. گذاشتن علامت (") نیز توصیه نمیشود  اگر چه امکان پذیر است و  استفاده از آن تعداد موارد یافته شده را کاهش می دهد. ( به همین ترتیب نیز می توانید بر اساس آدرس ایمیل جستجو کنید.)  تصویر
·         جستجو براساس مکان
o        یک کشور را انتخاب کنید. (  تصویر)
o        شهر / استان /ایالت  دلخواهتان  در آن کشور را انتخاب کنید. بعد از تایپ چند حرف اول می توانید منتظر شوید تا سایت بطور اتوماتیک بقیه نام مکان را تکمیل کند و یا لیستی از نامهایی که با آن چند حرف شروع میشود به شما بدهد، و بعد نام دلخواه را از آن لیست انتخاب کنید.(مکانها به ترتیب جمعیت لیست می شوند)  تصویر
o        نمایه  "نقشه" را کلیک کنید تا نقشه محل مورد نظرتان را ببینید یا ...  (  تصویر)
o        نمایه "لیست" را کلیک کنید تا لیستی از اعضای سایت را به ترتیب فاصله از مکانی که تعیین کرده اید به شما بدهد و یا ...
o        نمایه "csv" را کلیک کنید . لیستی از کلیه اعضای سایت مقیم در کشور مورد نظر شما ظاهر خواهد شد . میتوانید یک استان / ایالت  را انتخاب کنید، یک لینک برای دانلود فایل شامل لیست افراد ، که در نرم افزار Microsoft EXCEL قابل دیدن یا ویرایش است، نیز وجود دارد . لطفاً توجه کنید که این اطلاعات تنها برای شما به منظور تماس با میزبان احتمالی جهت پذیرش شما بعنوان دوچرخه سوار مهمان است . نه برای دیگران یا به منظور  آگهی یا هر گونه استفاده ای  به غیر از مورد فوق الذکر.
روی نقشه ، علامت های قرمز رنگ بالنی شکل نشاندهنده اعضا  سایت است. اگر یک عدد در این علامت نوشته شده باشد به معنی آنست که  دقیقا در همان نقطه بیش از یک عضو وجود دارد. علامت های دایره ای  شکل     ( کلاسترها ) نشاندهنده تعداد زیادی عضو در یک منطقه از نقشه می باشند - اگر روی یکی از آنها کلیک کنید نقشه بصورت خودکار روی منطقه در برگیرنده آن اعضا زوم می شود، یا می توانید به کمک ابزار های زوم کردن نقشه (   یا با ارّاده موشواره) آنقدر نقشه را زوم کنید تا تک تک اعضا را بطور متمایز داشته باشید. تصویر
پس از یافتن میزبان احتمالی به صفحه مشخصات آن میزبان بروید ( تصویر) و از طریق نمایه "ارسال پیغام" در سمت چپ صفحه مشخصات با ایشان تماس بگیرید. حتما تمام صفحه مشخصات را بدقت مطالعه کنید تا مطمئن شوید که این میزبان برای شما مناسب است و شما هم مهمان مناسبی برای ایشان هستید. همچنین لطفاً از تماس با اعضایی که با عنوان "فعلاً در دسترس نیستم" برای میزبانی مشخص شده اند خود داری فرمایید.