Back to top

قوانین

 

خوب قانون های زیادی نیست ، آنها عبارتند از:

1)      اطلاعات اعضا در این سایت فقط برای استفاده اعضا می باشد در جهت تماس بخاطر مهمان شدن یا میزبان بودن و نه برای هیچ منظور دیگری

2)      میزبانی در وارم شاورز فقط برای یک نفر یا یک زوج و یا گروه بسیار کوچکی از دوچرخه سواران سایکلتوریست می باشد که به طور خصوصی تماس میگیرند. لطفا از آن برای گروه های مختلف حتی اگر برای امور خیریه ( بیماران سرطانی و غیره) می باشد استفاده نکنید.

3)      لطفا اطلاعاتتان را مرتبا بروز کنید و پاسخگوی درخواست کنندگان باشید. هر دوچرخه سواری که تماس میگیرد سزاوار شنیدن پاسخ است حتی اگر پاسخ منفی باشد. اگر اطلاعاتتان بروز نباشد و یا پاسخگو نباشید برای دوچرخه سوار بسیار مایوس کننده است.

4)      لطفا حد اقل سالی یکبار به سایت وارد شوید و اطلاعاتتان را چک کنید. ما از شما می خواهیم که سالی یکبار حداقل وارد سایت شده و اطلاعاتتان را چک کنید.( اطلاعاتتان را چک کنید و بروز کنید. اگر حد اقل سالی یکبار اینکار انجام نشود حساب شما از وارم شاورز حذف خواهد شد. البته ابتدا یک ایمیل اخطار برایتان می فرستیم.)

5)      وقتی بدنبال میزبان می گردید بایستی از قبل با ایشان هماهنگ کنید. اگر برنامه شما تغییر کرد حتما در اسرع وقت به ایشان خبر دهید. اگر قراری با یک میزبان میگذارید حتما سر قرار حاضر شوید مگر اینکه از قبل به او خبر داده باشید.

6)       گرچه میزبانان حق ندارند در ازای میزبانی پولی درخواست نمایند ولی شما اگر بخواهید می توانید با درست کردن غذا یا بردن یک جعبه شیرینی و غیره کمی کمک کنید.

7)      این سایت برای استفاده تجاری ( مسافرخانه ها ، هتلها، دوچرخه سازی ها و غیره ) که در قبال خدماتشان درخواست پول میکنند نیست.

8)      به هر درخواستی که صلاح میدانید میتوانید " نه " ( پاسخ منفی ) بگویید.  مثلا اگر شما شرط کرده اید که از قبل با شما تماس بگیرند و کسی بدون اینکار درخواست مهمان شدن همان لحظه را دارد به سادگی بگویید " نه ، شما باید  همانطور که قید کرده ام از قبل با من تماس میگرفتید."

9)      کسانی که به سن قانونی نرسیده اند اجازه استفاده از این سایت را ندارند.