Back to top

تماس

خوشوقت می شویم از اینکه از اینجا با ایمیل با ما تماس بگیرید.

اگر برای استفاده از سایت نیاز به راهنمایی دارید، لطفا ابتدا صفحه سوالات رایج را بخوانید ، و سپس اگر پاسخ سوال خود را نیافتید به بخش راهنمایی انجمن بروید و سوال خود را در آنجا ارسال دارید . با اینکار نه تنها دیگران به شما کمک می کنند بلکه پاسخها در آینده مورد استفاده دیگر اعضا نیز خواهد بود.

چنانچه سوال خود را به زبان انگلیسی بیان کنید پاسخ دادن به آن بسیار آسانتر خواهد بود .