Back to top

من از کتابخانه و یا کافی نت استفاده می کنم . چگونه از بکارگیری اکانتم توسط دیگران جلوگیری کنم؟

 

اگر  از یک کامپیوتر عمومی و یا مشترک استفاده می کنید به موارد زیر توجه کنید.
 

·         بعد از تمام شدن کارتان ، حتما ً از طریق نمایه  "خروج" ازسایت خارج شوید . (  تصویر )

·         همچنین  به هنگام ورود به سایت دقت کنید که گزینه " مرا بخاطر بیاور" تیک نخورده باشد. (  تصویر )