Back to top

من هر چه سعی می کنم، نمی توانم اطلاعاتم را به روز کنم!

مطمئن شوید که نمایۀ " ثبت " را کلیک می کنید. یا شاید یک خطا رخ میدهد – اگر پیغام پاپ آپ  (popup message ) داده می شود که  این را به شما می گوید، به آن توجه کنید. اگر اتفاقاً قسمتهای "ایالت / استان یا کشور"، "کد پستی"، "نام و نام خانوادگی" ، " درباره من "، و مانند اینها را کامل نکرده باشید، درخواست "ثبت" تان  قبول نخواهد شد. لطفاً پیغام خطا را بخوانید و مکان مربوطه  را پر کنید. اگر این موارد مشکل را رفع نکرد، با بکارگیری  گزینه " فورم تماس " یک یادداشت برای ما بفرستید.