Back to top

وارم شاورز چگونه به شکل امروزی در آمد؟

در سال 1993 میلادی، Terry Zmrhal و Geoff Cashman لیست وارم شاورز  را بنیان گذاری کردند. در سال 1996، Roger Gravel بعد از اینکه برای مدتی لیست شاورز دست نخورده باقیمانده بود ، شروع به ویرایش و بروزآوری آن کرد. Randy Fay در سال 2005  ،آنرا تبدیل به وبسایت بانک اطلاعاتی مجهز به نقشه کرد و در سال 2009 مسئولیت Roger را بعهده گرفت. در حال حاضر یک گروه کوچک و متعهد از داوطلبان سایت و انجمن را مدیریت می کنند.