Back to top

وظایف یک مهمان چیست؟

·         قبل از تماس با یک میزبان احتمالی صفحه مشخصات او را به دقت بخوانید. همانطور که به مزیتهای مهمانوازی آنها توجه می کنید به محدودیتهایی که دارند یا برای شما در نظر میگیرند نیز توجه کنید. همچنین نظرهایی  که دیگران در مورد  میزبان مورد نظر شما داده اند را مطالعه کنید.
·         در مکان مورد توافق با میزبانتان حاضر شوید. اگر نمی توانید لطفاً در اسرع وقت با ایشان تماس بگیرید . ( سر قرار حاضر نشدن از شکایتهایی است که دائماً از طرف میزبانان عنوان می شود . و این به انجمن میزبانی دوچرخه سوارانمان آسیب می رساند.)
·         از میزبان در مورد مسئولیتهایتان، بعنوان یک مهمان، در حین اقامت در محل ایشان بپرسید. آیا از شما انتظار می رود در چیدن سفره کمک کنید ؟  چه مدت  اجازه دارید / میزبان انتظار دارد  که مهمان آنها باشید؟
·         معمولا  بهتر است مهمان ها راهی برای نشان دادن قدرشناسی شان نسبت به مهمانوازی میزبان بیابند... بردن یک جعبه شیرینی یا شکلات، در ست کردن یک غذا، تعریف کردن داستان اتفاقات ناب مسیر سفر، ... .
·         همیشه بعد از اقامت، نظرتان را در مورد میزبان در صفحه حساب اعلام کنید ( و تشکر نمایید) .  اینکار از طریق کلیک نمایۀ "ارائه بازخورد" در صفحه مشخصات میزبان در وارم شاورز (Warm Showers( انجام می شود. گرچه دادن نظر منفی در مورد یک میزبان خیلی غیر معمول است ولی ارائه نظر صادقانه به تحکیم اعتماد در انجمن می انجامد.
·         اگر یک میزبان به تماس شما جواب داد، لطفاً به صفحه مشخصات او در سایت رفته و نمایۀ "پاسخگو" را کلیک کنید . اگر به تماس شما پاسخ داده نشد نمایۀ " بی توجه" را کلیک کنید. این اطلاعات به دیگر دوچرخه سواران در انتخاب میزبان کمک می کند.