Back to top

مسئولیتهای یک میزبان چیست؟

·         لطفاً به موقع به تماس اعضا پاسخ دهید، چه پاسختان مثبت است ، یا منفی. اگر نمی توانید به پاسخها تماس دهید لطفاً پروفایل خود را به عنوان "فعلاً در دسترس نیستم " علامت بزنید .
·         هنگامی که یکی از اعضا  با شما تماس می گیرد و درخواست برای مهمان شدن می کند، صفحه مشخصات و توصیه دیگران را در مورد این عضو مطالعه کنید، و فقط پس از آن، در مورد پذیرفتن و یا رد درخواست او تصمیم بگیرید. ( هیچ اجباری در پذیرفتن درخواستهای مهمان شدن وجود ندارد! ) توجه کنید لینک منتج به صفحه مشخصات عضو در خواست کننده در ایمیلی که از سایت برای شما فرستاده میشود وجود دارد.
·         اگر تصمیم گرفتید میزبان عضو درخواست کننده شوید، با او در تماس باشید تا یک قرار مشخص بگذاریذ و جزئیات لازمه مانند آدرس دقیق یا شماره تلفن های دیگر را در صورت نیاز به او یا آنها بدهید.
·         همیشه پس از پذیرش هر مهمان نظر خود را درباره  ملاقات با آن دوچرخه سوار در صفحه "بازخورد" به اشتراک بگذارید. با این کار جوّ اعتماد در این انجمن رشد می کند . معمولا این نظرها مثبت هستند ولی اگر نظرتان ممتنع ( بی تفاوت ) یا حتی منفی بود باز هم آنرا انعکاس دهید .