Back to top

آیا امنیت دارد؟ ( امنیت شخصی)

 در یک کلام : در هنگام اقامت یا مراوده  و یا میزبان شدن هر عضوی  فقط شما مسئول امنیت شخصی خودتان هستید. وارم شاورز در هیچکدام از این مراودات سهیم نیست و اآنها را کنترل نمی کند بنابراین در هر موقعیتی خودتان باید تصمیم بگیرید که چه کاری عقلانی است .

·         وارم شاورز راهی را فراهم کرده است تا اعضای آن بتوانند از امکانات یکدیگر استفاده کنند، اطلاعاتی از اعضا در اختیار یکدیگر می گذارد که خود شخص و یا اعضای دیگر در مورد او اعلام کرده اند. ولی هیچ راهی نیست که وارم شاورز  بتواند نیت و یا هویت خوب دیگران را تضمین کند.
·         کسی که مسئول سلامت و امنیت شخصی شماست خودتان هستید . پس نهایت دقت را بکنید.
·         شما خودتان تصمیم می گیرید که چقدر اطلاعات در صفحه مشخصات خود اعلام کنید. ممکن است بخواهید شماره تلفن بگذارید یا نخواهید؛ همینطور در مورد آدرستان ممکن است خیلی کامل باشد و یا خیلی کلی.
·         شما هیچ الزامی به مهمان کردن هیچ دوچرخه سواری در هیچ زمانی ندارید. حتی زمانی که به در خانه شما رسیدند و بعد از ملاقات آنها تصمیمتان عوض شد می توانید انتخاب دیگری بکنید(محلی برای چادر زدن به آنها بدهید و یا تا نزدیکترین مسافرخانه آنها را همراهی کنید ویا ...)
·         اگر شما در مورد ملاقات غریبه ها و یا ماندن با غریبه ها راحت نیستید، احتمالا یک شبکه میزبان- میهمان برای شما چیز مناسبی نباشد.
 
برای توضیحات کاملتر به صفحه " امنیت شخصی در انجمن وارم شاورز " و  صفحه " شرایط استفاده " رجوع کنید.