Back to top

چرا من برای پیغمهایی که در وارم شاورز دارم ایمیلی دریافت نمی کنم؟

سیستم یک ایمیل برای هر پیغامی که در وارم شاورز دریافت میکنید برای شما ارسال میدارد.

اگر شما پیغامی در وارم شاورز دریافت کردید و به ازای آن ایمیلی برای شما ارسال نشد در اکثر موارد بخاطر آن است که این ایمیلها به عنوان ایمیل مزاحم شناخته شده اند و توسط سرویس ایمیل شما فیلتر شده اند.

برای رفع این مشکل تمام ایمیلهای خود را برای ایمیلهای که فرستنده آنها wsl@warmshowers.org بوده است جستجو کنید و وقتی آنها را یافتید بعنوان "not spam" "غیر مزاحم" علامت بزنید.

صفحه Spam Filters توضیحاتی برای رفع چنین مشکلاتی ارائه داده است . اگر در اینترنت جستجو کنید نیز میتوانید راه حلهایی با توجه به برنامه ای که برای ایمیلتان استفاده میکنید بیابید.

اگر بازهم در این مورد سوال دارید از طریق فرم تماس و یا در wsl@warmshowers.org سوالتان را مطرح کنید.