Back to top

چرا سیستم می گوید من پیغام خوانده نشده دارم در حالیکه من همه آنها را خوانده ام ؟

بسیاری از اعضا برای دیدن پیغمهایشان به سایت وارد نمی شوند - آنها از طریق ایمیلی که دریافت مید ارند از آن مطلع میشوند. ( به ازای هر پیغام در وارم شاورز یک ایمیل به شما ارسال می شود و شما حتی میتوانید از همان طریق به آن پاسخ دهید) ولی این یک مشکل بوجود می آورد . سیستم نمی فهمد که شما آن پیغمها را خوانده اید. این مشکل تقریبا قابل حل است به طریق زیر :
فرض کنید شما همه پیغامها را خوانده اید ، به صندوق ورودی خود در وارم شاورز بروید:
1- تمام پیغمها را از طریق مربعی که در سمت راست "برچسبها" قرار دارد انتخاب کنید (image)
2- لیست "اعمال..." را کلیک کرده از آن لیست مورد "علامت خوانده شده " را انتخاب کنید (image)