Back to top

امنیت شخصی

مشکلات امنیتی خیلی کمی در وارم شاورز گزارش شده است ، ولی با توجه به تعدا نفرات زیاد گاه گاه ما نمونه هایی داریم. از آنجایی که وارم شاورز تنها یک سازوکار است برای کمک متقابل اعضایی که شبیه هم فکر میکنند، و نمی تواند از شما حفاظت کند و یا خوب بودن دیگر اعضا را تضمین کند، لازم است شما متکی به فکر و درایت خود برای مراوده با اعضایی که با شما تماس می گیرند باشید.

 

شما باید عقل سلیم خود را در راستای چگونگی برخورد با کسانیکه مهمان یا میزبان شما می شوند بکار گیرید.

در ذیل، مواردی که معمولا در پاسخ افرادیکه نگران امنیتشان هستند ( وقتی میزبان دیگران می شوند ) خاطر نشان می شود را برایتان لیست کرده ایم.

·         فقط خودتان مسول امنیتتان هستید چه وقتی میزبانید و چه وقتی مهمانید. پس انتخابهای معقولی بکنید.

·         هیچ الزامی برای شما جهت پذیرش مهمانی که با او راحت و یا مطمئن نیستید وجود ندارد. گاهی بخاطر اینکه از خودشان کم نوشته اند و شاید از طریقه تماسشان خوشتان نیامده است ویا ... بیاد داشته باشید که همیشه امنیت شما و خانواده تان ارجح به همه چیز است.

·         اگر یک عضو وارم شاورز بدون هماهنگی قبلی درجلوی در خانه شما ظاهر شد و شما خواستید جئاب منیف بدهید اصلا نباید احساس بدی نسبت به این " نه " گفتن داشته باشید. هیچ الزام و بایدی برای میزبان شدن کسی که بدون هماهنگی،  از شما درخواست مهمان شدن را دارد ، احساس  نکنید.

·         وقتی عضوی با شما تماس می گیرد به صفحه مشخصات او در وارم شاورز نگاهی بیندازید. هر چه اطلاعات بیشتری در آنجا ببینید بهتر است . حتی بسیاری از سفرکنندگان وبسایت شخصی هم دارند. وبسایت آنها را ببینید و بدین طریق میتوانید به  درک شخصیت مهمان احتمالی تان نزدیکتر شوید. (همینطور در صفحه مشخصات آنها می توانید توصیه نامه هایی که در مورد آنها یا توسط آنها نوشته شده است را ببینید.)

·         شما اجباری جهت نوشتن آدرس دقیق خود یا شماره تلفن خود ندارید ( اگر این موضوع خوشایندتان نیست ) . تنها نام کشور /ایالت و نام شهر الزامی است . اطلاعات دقیق لازمه را می توانید پس از تماس مهمان و بعد از اینکه خیالتان راحت شد، با او درمیان بگذارید. اگر خواستید که نام خیابان خود را در آدرس نیاورید ، نمایه  " تعیین مکان روی نقشه " را کلیک کرده و یک مکان حوالی منزلتان را علامت بزنید. بدین ترتیب دوچرخه سواران حداقل می فهمند که محل شما در مسیر آنها قرار دارد یا نه.

·         اگر مهمانهای بخصوصی مد نظرتان است، در قسمت " در مورد من " مشخصات مورد نظرتان را بنویسید. بطور مثال برخی از اعضا خانم تنها دوست دارند که میزبان خانمها و یا زوجها شوند و نه یک مرد مجرد یا تنها. بعضی از اعضا تنها پذیرای مهمانهایی هستند که قبلا از اعضای دیگر توصیه نامه ای گرفته باشند و یا آشنای مشترکی داشته باشند.

·         اگر می خواهید مهمانی بپذیرید ولی هنوز نگران هستید ، می توانید از دوست یا دوستانتان بخواهید که در زمان مورد قرار پیش شما باشند ووقتی احساس راحتی کردید آنها می توانند بروند. و شبیه این ترفندها.