Back to top

صفحه اصلی

این وبسایت چگونه کار می کند؟

 

1-      میزبانان و کسانی که با دوچرخه سفر می کنند در این جا عضو می شوند.

2-      به کمک نقشه و بقیه ابزارها مسافران می توانند میزبانانی در مسیر سفر خود بیابند

3-      مسافران یک پیغام خصوصی به کسانی که ممکن است میزبان آنها بشوند می فرستند

4-      میزبانان بعنوان مهمانوازی ممکن است یک اتاق یا یک کاناپه برای خوابیدن و یا محلی برای چادر زدن در اختیار دوچرخه سوار بگذارند.

 

برای اطلاع بیشتر به " سوالات رایج " رجوع کنید.