Back to top

من در حال حاضر نمی توانم میزبان کسی باشم ، آیا این ایرادی ندارد؟

نه، ندارد! این عیبی ندارد که  شما  عضو باشید ولی ندانید که دقیقا ً چه موقع در آینده  میتوانید میزبان باشید. موضوع این است که  یک روز بالاخره به این  کار مبادرت می کنید . بسیاری از  ما دقیقا ً نمی دانیم که چه موقع می توانیم پذیرای مهمان باشیم، ولی اکثر مان موقعیتی خواهیم یافت که بتوانیم میزبان باشیم.
یادآوری می کنم اگر در حال حاضر نمی توانید میزبان باشید، گزینه "فعلا ً در دسترس نیستم" را علامت بزنید.